sreda, 25 novembra, 2020

Opšti uslovi zaštite podataka o ličnosti

Opšte odredbe

1.1. Ovi opšti uslovi zaštite podataka o ličnosti odnose se na podatke o ličnosti koji se nalaze i koji su korišćenjem internet stranice www.kvart.rs obrađeni, odnosno prikupljeni i evidentirani od strane rukovaoca zbirke ličnih podataka, društva Multimedijalni Centar „MR KVART“ d.o.o., Cara Lazara 34, 36000 Kraljevo, Republika Srbija, matični broj: 17431986, PIB: 101775165 („MMC MR KVART“) od Vas kao ispitanika.
1.2. MMC MR KVART kao pružalac usluga internet stranice www.kvart.rs je predan zaštiti Vaše privatnosti i Vaših podataka o ličnosti te se obavezuje čuvati privatnost svih svojih kupaca – korisnika usluga ove internet stranice. Molimo Vas, pročitajte ove Opšte uslove kako biste lakše razumeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako koristimo te podatke.
1.3. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu mmckvart@gmail.com.
1.4. Pažljivo pročitajte ove Opšte uslove zaštite podataka o ličnosti. Davanjem Vaših podataka o ličnosti putem internet stranice www.kvart.rs i označavanjem vašeg pristanka na ove opšte uslove putem internet stranice www.kvart.rs, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa ovim Opštim uslovima zaštite podataka o ličnosti, kao i da pristajte na prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa ovim opštim uslovima.
1.5. Ukoliko se ne slažete s ovim opštim uslovima, napustite te ne pristupajte i ne koristite internet stranicu www.kvart.rs.
6. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Opštim uslovima zaštite podataka o ličnosti primenjuju se Opšti uslovi korišćenja Internet stranica www.kvart.rs

Opšte odredbe

1.1. Ovi opšti uslovi zaštite podataka o ličnosti odnose se na podatke o ličnosti koji se nalaze i koji su korišćenjem internet stranice www.kvart.rs obrađeni, odnosno prikupljeni i evidentirani od strane rukovaoca zbirke ličnih podataka, društva Multimedijalni Centar „MR KVART“ d.o.o., Cara Lazara 34, 36000 Kraljevo, Republika Srbija, matični broj: 17431986, PIB: 101775165 („MMC MR KVART“) od Vas kao ispitanika.
1.2. MMC MR KVART kao pružalac usluga internet stranice www.kvart.rs je predan zaštiti Vaše privatnosti i Vaših podataka o ličnosti te se obavezuje čuvati privatnost svih svojih kupaca – korisnika usluga ove internet stranice. Molimo Vas, pročitajte ove Opšte uslove kako biste lakše razumeli koje podatke prikupljamo od Vas i kako koristimo te podatke.
1.3. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu mmckvart@gmail.com.
1.4. Pažljivo pročitajte ove Opšte uslove zaštite podataka o ličnosti. Davanjem Vaših podataka o ličnosti putem internet stranice www.kvart.rs i označavanjem vašeg pristanka na ove opšte uslove putem internet stranice www.kvart.rs, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa ovim Opštim uslovima zaštite podataka o ličnosti, kao i da pristajte na prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa ovim opštim uslovima.
1.5. Ukoliko se ne slažete s ovim opštim uslovima, napustite te ne pristupajte i ne koristite internet stranicu www.kvart.rs.
6. Na sva pitanja koja nisu posebno uređena ovim Opštim uslovima zaštite podataka o ličnosti primenjuju se Opšti uslovi korišćenja Internet stranica www.kvart.rs

Promene opštih uslova zaštite ličnih podataka

2.1. MMC MR KVART može izmeniti ili dopuniti ove Opšte uslove zaštite podataka o ličnosti u bilo kom trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta na internet stranici www.kvart.rs. Izmene i dopune Opštih uslova zaštite podataka o ličnosti stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na internet stranici www.kvart.rs.
2.2. Kao ispitanik odgovorni ste i obavezni da pre svakog davanja Vaših podataka o ličnosti pregledate i proučite važeće opšte uslove zaštite podataka o ličnosti koji su dostupni na internet stranici www.kvart.rs.

Promene opštih uslova zaštite ličnih podataka

2.1. MMC MR KVART može izmeniti ili dopuniti ove Opšte uslove zaštite podataka o ličnosti u bilo kom trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta na internet stranici www.kvart.rs. Izmene i dopune Opštih uslova zaštite podataka o ličnosti stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na internet stranici www.kvart.rs.
2.2. Kao ispitanik odgovorni ste i obavezni da pre svakog davanja Vaših podataka o ličnosti pregledate i proučite važeće opšte uslove zaštite podataka o ličnosti koji su dostupni na internet stranici www.kvart.rs.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju i upotreba podataka o ličnosti

3.1. MMC MR KVART prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, a kako je to detaljnije navedeno u nastavku.
3.2. MMC MR KVART prikuplja sledeće podatke o ličnosti o ispitanicima na internet stranici www.kvart.rs: ime i prezime i email adresu.
3.3. Kada se uključujete u određene aktivnosti na internet stranici www.kvart.rs, kao što su otvaranje korisničkog računa, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, učestvovanje na takmičenjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija nama, traženje informacija o našim uslugama, javljanje na oglas za posao, možemo Vam zatražiti davanje određenih dodatnih podataka o ličnosti. U takvom slučaju pre davanja takvih podataka o ličnosti obavezni da ste proučite ove Opšte uslove zaštite podataka o ličnosti i pristanete na njihovu primenu u odnosu na takve podatke.
3.3. U zavisnosti od vrste aktivnosti, neki podaci, koje tražimo da nam ustupite su određeni kao obavezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obavezne podatke za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.
3.4. MMC MR KVART prikuplja i koristi podatke o ličnosti kako bi Vam omogućili korišćenje svojih usluga i aktivnosti putem internet stranice www.kvart.rs kako bi unapredili rad internet stranice www.kvart.rs, kako bi stvorili bazu podataka svojih korisnika, u svrhe marketinga, kako bi vas kontaktirali i dostavljali marketinška obaveštenja, poboljšali naše oglašavačke i promotivne napore, analizirali upotrebu internet stranice www.kvart.rs Takođe, možemo koristiti podatke o ličnosti za rešavanje problema, sprovođenje administrativnih zadataka, uspostavljanje kontakta s Vama.
3.5. Davanjem svojih podataka o ličnosti i prihvatanjem ovih opštih uslova zaštite podataka o ličnosti, pristajete da ga MMC MR KVART i lica navedena u nastavku obaveštavaju o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nude. MMC MR KVART daje korisnicima mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Davanje podataka o ličnosti

4.1. Svi podaci o ličnosti korisnika se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima i angažovanim licima koja su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni i angažovana lica u društvu MMC MR KVART (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti podataka o ličnosti.
4.2. Davanjem Vaših podataka o ličnosti na osnovu ovih Opštih uslova zaštite podataka o ličnosti pristajete da takve podatke o ličnosti dajemo na korišćenje trećim licima, uključujući, ali se ne ograničavajući na povezana lica društva MMC MR KVART, njegove članove i njihova povezana lica, u svrhu marketinga, sprovođenja marketinških i promotivnih aktivnosti, kao i dostavljanja marketinških obaveštenja. Korisnik ima pravo da na izričit način opozove dati pristanak.
4.3. Bilo kakvo drugo davanje podataka o ličnosti trećim licima može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Dopune i izmene podataka o ličnosti

5.1. MMC MR KVART smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost da osigura da su njegovi podaci o ličnosti tačni, potpuni i ažurni. Ukoliko smatrate da su Vaši podaci o ličnosti nepotpuni, netačni ili neažurni, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-mail poruke na mmckvart@gmail.com kao i da zatražite odgovarajuću dopunu, izmenu ili brisanje podataka o ličnosti.
5.2. Preporučujemo Vam da što pre dopunite Vaše podatke o ličnosti kad se oni promene. Možete zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

Zaštita podataka

6.1. MMC MR KVART zaštitu podataka uzima ozbiljno i preduzelo  je razne mere opreza kako bi zaštitili Vaše podatke o ličnosti. Korisnik podacima o ličnosti na internet stranici www.kvart.rs možete pristupiti pomoću lozinke i e-mail adrese. Korisnikova lozinka je šifrovana. Preporuka je da korisnik nikome ne otkriva lozinku. Uz to, korisnikove lične identifikacione informacije se čuvaju na serveru kome mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružaoci usluga. Dužni ste brinuti se o bezbednosti Vaše korisničke lozinke i istu povremeno menjati. Vaša lozinka ne sme biti jednostavna, mora da sadrži minimalno 8 znakova (brojke i slova). Ne sme da sadrži, lične podatke (ime, prezime, e-mail, kućna adresa, broj telefona, datum rođenja), brojeve u nizu ili identične brojeve, slova u nizu ili identična slova i takođe reči kao što su: lozinka, šifra, kvart, bioskop itd. Sistem Vam neće dozvoliti promenu lozinke ili prijavu sa istom, ukoliko ne zadovoljava bezbednosne uslove.
6.2. Nažalost, niti jedan prenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran tako da MMC MR KVART ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s internet stranice www.kvart.rs te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, korisnik ima prava koja su mu garantovana u skladu sa zakonom koji reguliše materiju zaštite podataka o ličnosti.
 

Poverljivost podataka trećih lica

7.1. Ovi opšti uslovi zaštite podataka o ličnosti se odnose samo na upotrebu i korišćenje podataka koje MMC MR KVART prikuplja od ispitanika. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem internet stranice www.kvart.rs imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti i prikupljanju podataka kao i načinima njihovog korišćenja i objavljivanja na njima.
7.2. Ako se prebacite na bilo koju takvu stranicu, preporučujemo korisniku da pregleda izjavu o poverljivosti podataka te stranice. MMC MR KVART nije odgovoran za načine i uslove rada trećih strana.

Ostali podaci

8.1. Dodatno na Vaše podatke o ličnosti MMC MR KVART može od Vas prikupljati i druge podatke koji Vas ne mogu identifikovati, pa se ne smatraju podaci o ličnosti (na primer podatke o načinu korišćenja stranica, podatke o Vašem računaru, Internet provajderu, Vašim preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje nam omogućavaju da kvalitetnije, preciznije i ličnije odaberemo podatke za korisnika, odnosno kako bi poboljšali stranice i njegove sadržaje dodatno usmerili i prilagodili publici koja ga posećuje. Na osnovu tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.
8.2. Za analizu svoje internet stranice koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korišćenje internet stranice te time stičemo dragocena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšanja kvaliteta naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. cookies. Cookies su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računaru posetioca interne stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnoj poseti stranici. To nam omogućava sprovođenje gore opisane analize korišćenja. Cookies se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati, ali to međutim može dovesti do nemogućnosti korišćenja u potpunosti nekih funkcija naših Internet stranica. Navedeni software osim toga prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije lica koja stoje iza tih podataka niti do prikupljanja podataka o ličnosti. Ti podaci se takođe ne povezuju s podacima o ličnosti koje je korisnik eventualno objavio. Korišćenjem ove internet stranice dajete svoju saglasnost za gore opisani način sprovođenja analize korišćenja ove internet stranice.

X